مرتضی غلامی از خوانندگان پرآوازه و صاحب نام موسیقی سبک پاپ و کلاسیک است که از افتخار شاگردی و همکاری با اساتید موسیقی مثل استاد محمد نوری، علیرضا شفقی نژاد، لوریس هویان، رازمیک اوحیان و … دارد و از رهبران توانمند ارکستر و گروه کر ملی میباشد و …

قطعه ای گوش نواز از مرتضی غلامی